FB pixel

Vezetőfejlesztés

Örök dilemma, hogy létezik-e a "született vezető". Mi abban hiszünk, hogy a jó vezető tudja, egész életútja során lesz mit tanulnia, lesz miben fejlődnie, és akar is tenni érte. Mi ebben a törekvésében tudjuk és szeretnénk támogatni a vezetőket, bármilyen vezetői szinten és szerepben, akár egyéni, akár csoportos forma iránt érdeklődnek.

Vezetői akadémia

Ezt a tréningsorozatot mindig az adott ügyfél igényeire szabva, a vezetők vagy leendő vezetők meglévő tudásszintjéhez igazítva, a leggyakrabban előforduló problémahelyzetekre építve bonyolítjuk le. Ez a képzés akkor lesz a leghatékonyabb, ha valamilyen felmérési eszköz segítségével meghatározzuk a fejlesztendő területeket és irányokat pl.: Development Center, 360 fokos felmérés segítségével. A leggyakrabban érintett témakörök:

 

  • csapatvezetés és csoportdinamika (csoportfejlődés fázisai, csapatszerepek, hatalom kérdése, együttműködés és versengés, motiválás)
  • vezetői kommunikáció (hiteles kommunikáció, egyirányú – kétirányú kommunikáció, kommunikáció szintjei, kommunikáció torzulása, információáramlás)
  • prezentációtechnika és értekezletvezetés (hatásos és hiteles beszéd és prezentáció, meggyőzés, érdeklődés felkeltése, ellenvetések és kérdések kezelése stb.)
  • konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció
  • stresszkezelés (saját és beosztott munkatársaké)
  • személyes vezetés (vezetési stílusok)

 

vezetői akadémia

Önismeret

A vezetésfejlesztés erőssége a szilárd önismereti alap. Meggyőződésünk, hogy egy fejlesztési program akkor eredményes, ha a személyiség mélyebb rétegeit képes mozgósítani azért, hogy a viselkedésváltozás, a fejlődés tartós lehessen.

A vezető és egy érett, felkészült munkatárs annyira képes megismerni másokat, amennyire saját magát sikerült feltérképeznie azzal kapcsolatban, hogy miben jó, miben átlagos, vagy esetleg fejlesztendő.

Az önismeret legszembetűnőbb jele az őszinteség és a reális önértékelés.

Aki jól ismeri önmagát, nyíltan, minden kertelés nélkül képes beszélni önmagáról, érzelmeiről, és ezek munkájára való hatásáról. Az ilyen személy a teljesítménye javulását szorgalmazó megjegyzéseket nem fenyegetésként értelmezi, hanem kifejezetten igényli a konstruktív kritikát. Kész tanulni, tisztában van korlátaival, erősségeivel, és nem érzi magát kényelmetlenül, ha beszélnie kell róla. Ez az önbizalom segíti abban, hogy tudja, mit (mekkora kockázatot) vállalhat el és mikor kell segítséget kérnie.

Ezért javasoljuk, hogy a vezetői képzések kiindulópontjaként mindig alkalmazzunk valamilyen önismeret mélyítését szolgáló eszközt, mint:

  • Development Center
  • 360 fokos vezetői felmérés (link a megfelelő cikkre)
  • személyiség- és viselkedéstesztek (link a megfelelő cikkre)

Időgazdálkodás

Egy nap mindenki számára 24 órából áll, de hogy hogyan használjuk ki a rendelkezésre álló időt, sokat számíthat.

A tréningen részt vevők megismerkedhetnek az időmenedzsment legmodernebb technikáival (pl. GTD, Pomodoro), feltárhatják a saját személyiségükből fakadó időgazdálkodási stílusukat és kiválaszthatják a személyiségükhöz illő módszereket. Ezáltal hatékonyabban képesek megszervezni a munkát, így nemcsak időt, hanem pénzt is megtakaríthatnak a vállalatnak. Hatékony munkaszervezésük eredményeképp csökkennek a munkafolyamatot zavaró és gátló tényezők, amely növeli a munkahatékonyságot.

változás-menedzsment

Változás-menedzsment

Képzésünk célja többszintű, mivel a változás, mint folyamatos állapot több szinten zajlik, és minden szinten meg kell érteni és kezelni kell tudni. A globalizáció és a példátlan technikai fejlődés állandó kihívást jelent, de nem elég ezekkel egy technikai-szervezési szinten lépést tartani.

A változás kulcstényezője továbbra is az ember.

A képzés célja, hogy a résztvevő felső vezetők innovációs képességét előhívjuk, a végrehajtáshoz szükséges professzionalizmusát fejlesszük és az együttműködésre, támogatásra való nyitottságot elősegítsük. Folyamatosan változó világban élünk. A fokozódó piaci versenyhelyzetben a cégek versenyképessége nagymértékben attól függ, hogy miként reagálnak gyorsan és rugalmasan a piaci változásokra. Az erős versenyhelyzet szükségessé teszi, hogy készek legyenek változtatni, új és hatékony stratégiát alkalmazni.

Szükség van olyan vezetőkre, akik ezeket a változásokat irányítják, vezetik.

 

Coaching-szemléletű vezető

A coaching-szemléletű vezetési stílus olyan új vezetői szemlélet, amely alkalmazása során kedvező hatással van a munkavállalói motiváltságra, elkötelezettségre, teljesítmény- és költséghatékonyságra. Ennek a szemléletnek a jellemzői: az emberközpontúság és az elkötelezettség a munkavállaló fejlesztése, tudatosságának, felelősségvállalásának növelése mellett a coaching eszköztárával.

Mentorálás, mentori szerepre való felkészülés

A résztvevők képesek lesznek tudásuk hatékony, támogató átadására; saját napi tevékenységük munkakör gazdagítására azáltal, hogy rendszeresen be tudják majd illeszteni munkájukba kollégáik támogatását; a személyiségtipológiai ismereteknek köszönhetően a mentorált kollégákkal való differenciált bánásmódra; megismerik és megtanulják alkalmazni a felnőttkori tanulás sajátosságaira épülő oktatási folyamatot és módszertant, elsajátítják a mentorálás folyamatának lépéseit.

A folyamat számos pozitív és serkentő hatásából érdemes kiemelni, hogy a tréning eredményeképpen gyorsul a szervezetben a saját belső tudáson és folyamatokon alapuló tudásátadás, a szenior kollégák tudásbankjának hasznosítása. A mentor coaching-rendszerű személyes továbbfejlesztésével egyszerre biztosítható a mentorok kiemelt elismerése, a vezetői utánpótlás-fejlesztés és a cég működési modelljeinek átadása, hatékony tudásörökítési folyamat létrehozása, mely megtöbbszörözheti a sikeres vezetők készségeinek és tudásának alkalmazhatóságát. Ugyanakkor a személyes támogatáson túl ez a folyamat biztosítja a mentorált munkatársak sikerességét, ezzel karrierbeli fejlődését.

mentorálás
Kompetenciaalapú interjútechnika

Kompetenciaalapú interjútechnika

A kompetenciaalapú rendszerek működéséhez szervesen kapcsolódó keresés-kiválasztási tevékenység egyike a legfontosabb HR-rendszereknek, hiszen az itt belépő kompetenciák lesznek az egyik kulcsa a vállalati célok megvalósításának.

A tréning segít közösen gondolkodva kialakítani és megtanítani a keresés-kiválasztási folyamat lépéseit: milyen folyamat alapján, milyen rendszerben, kiknek a részvételével (azonosítva a folyamatban betöltött szerepeiket, felelősségkörüket, belépési és döntéspontjaikat), hogyan fognak és milyen módszerekkel kiválasztani és együttműködni. Közös munkánk a "kompetenciák" értelmezésének, felismerésének és megtalálásának modelljére épít a keresés-kiválasztási igény megjelenésétől a felvételt követő beillesztési folyamat végéig.

A tréning az adott cég számára testre szabottan, a résztvevők számára élvezetes és izgalmas, számtalan játék és helyzetgyakorlaton keresztül mutatja meg a résztvevőknek a kompetenciaalapú gondolkodás és a kiválasztási folyamat jellemzőit. A résztvevők (többnyire vállalati vezetők és HR-es kollégák) képessé válnak arra, hogy megtervezzék és menedzseljék, valamint hatékonyabbá tegyék – leginkább objektívvé és mérhetővé - a vállalatuknál zajló keresés-kiválasztási folyamatokat.

Ön is a leghatékonyabb tréning megoldást keresi szervezete számára?

Vegye fel velünk a kapcsolatot! Szívesen segítünk!