FB pixel

Szervezetfejlesztés

Mi az a szervezetfejlesztés?

 

A szakirodalomban számos definíciót és megközelítést találunk arra, hogy mit is jelent a szervezetfejlesztés. Hasznosabbnak gondoljuk, ha ezt a területet a gyakorlat oldaláról közelítjük meg. A meghatározások ötvözése vagy megújítása helyett azokat a leggyakoribb helyzeteket igyekszünk felsorolni, amikben szükség lehet arra, hogy a szervezetfejlesztés eszköztárát alkalmazzák.

Példák alkalmazási területekre:

 

  • a szervezet működésének hatékonyságán szeretnének javítani, 
  • bizonyos szervezeti egységekben hiányoznak olyan humán struktúrák, rendszerek, amikkel a folyamatok jobban működhetnek,
  • emberi konfliktusok, tudás- vagy motivációhiány, érdekkülönbségek nehezítik a közös cél elérését,
  • a vállalati kompetencia elvárásoknak vagy a kultúrának nem megfelelő emberi vagy vezetői viselkedést/működést vagy attitűdöket látunk,
  • egy-egy nagyobb változás előtt álló szervezeti egységet kell emberi/rendszer/folyamat oldalról felkészíteni, majd végig kísérni a változáson,
  • kulcs- és vezetői pozíciók utánpótlás „pool”-ját szeretnénk kialakítani, megtervezni a fejlesztési irányokat, végig kísérni a fejlődést, majd az új pozícióba illesztést.

A fenti felsorolásból is látszik, hogy a tanácsadók számtalan esetben szembesülnek feltárandó helyzetekkel, ügyfél igényekkel és elképzelt/vágyott megoldásokkal a szervezetek részéről. A hasonló helyzetekben az ügyfeleinkkel közösen álmodjuk meg a megoldásokat, és hűséges társként segítjük a cél elérését diagnosztikai eszközeinkkel, rendszer-, folyamatismereteinkkel és tapasztalatunkkal, valamint személyes hitelességünkkel és jelenlétünkkel. Hogy jobban látható legyen milyen területeken számíthat együttműködő támogatásunkra, példaként mutatunk be néhány esetet sok éves tapasztalatunkból.

Ön került már olyan helyzetbe, hogy kinevezték egy új, ismeretlen cég vagy divízió élére, és gyors hatékonyságnövelést vártak el Öntől? Ebben a helyzetben létfontosságú lehet, hogy minél gyorsabban reális képet kaphasson a vezető a szervezet állapotáról.

Számos esetben segítettünk már cégvezetőket, vállalati top menedzsereket abban, hogy hiteles képet kaphassanak szervezetük működéséről, különösen az emberi oldalról és az abban rejlő potenciálokról. 

Első lépésként mindig egy folyamat-leírást készítünk az egyes lépésekkel, határidőkkel, alkalmazott eszköztárral és várható eredményekkel. A folyamatot leggyakrabban a helyzethez igazított mérőeszközök alkalmazásával kezdjük (tesztek, AC/DC). Munkánk teljes folyamatát dokumentáljuk, majd a végeredményt olyan formátumban adjuk át, ami a vezetőt a leginkább segíti a további munkájában:

  • prezentáció az anyavállalat felé,
  • folyamat-és rendszer-leírások, dokumentációk (pl. kompetencia-alapú HR rendszer),
  • felmérés eredményei (riportok, teszteredmények stb.),
  • részletes fejlesztési tervek (irányok, területek, eszközök pl.: tréning, coaching).

 

Az eredmény több esetben sikeresen segíti a vezetőt a célok elérésében, már az első év számokban is mérhető eredmény-növekedéséhez is sikerült hozzájárulnunk.

Efficiency
Egy 30 fős cég növekedése 150 fős vállalattá? Mindezt olyan multi környezeti feltételek között, ahol a nemzetközi tulajdonos magas elvárásokat támaszt a hatékony működéssel szemben, de rendszerekkel és folyamatokkal nem támogatja ezt?
Gyors növekedés

A teljes együttműködési folyamat 5 éven keresztül tartott. Számos esetben kellett tervezni, prezentálni, újratervezni, egyedi, kreatív megoldásokat alkalmazni. Úgy kezdtük, hogy egy hosszabb projektre szerződtünk, végül láncprojektek sokasága lett belőle az évek alatt. Minden projekt a korábban elért eredményekre épülve, a folyton változó körülményekhez igazodva, de a végső célt soha szem elől nem tévesztve valósult meg.

Az 5-éves projekt részei voltak management audit jellegű felmérések, visszajelzések, személyes vezetői fejlesztések, kompetenciarendszer építés, kompetenciaalapú gondolkodás kialakítása, számos munkatársi és vezetői fejlesztési folyamat, régiószintű indoor és outdoor együttműködés-fejlesztő projektek. Vezetőkereső partnerünkkel a Horton Internationallal együttműködtünk vezetők keresési és kiválasztási folyamataiban, Assessment Center folyamatokkal és tesztekkel támogattunk munkatársi és vezetői kiválasztási folyamataikat.

Nagy büszkeséggel láttuk, hogy a szervezet intenzíven fejlődött, és több esetben érkeztek a multinacionális anyavállalattól top vezetők, akik részt vettek tréningeken, saját maguk is bekapcsolódtak a személyes tesztelésbe, fejlesztésekbe, és a módszereinket „benchmark”-ként magukkal vitték saját szervezetükbe.

Egy vállalat sales szervezete tipikusan az a terület, amit folyamatosan átalakítanak és fejlesztenek, mert a vállalati eredményeket legdirektebb módon az ő munkájuk minőségéhez kötik.

Mi is gyakran kapunk felkérést egy rövid távú értékesítési tréning lebonyolítására. Mi ilyenkor mindig elmondjuk, hogy az adott helyzet összetettebb körüljárása, egy objektíven megalapozott felmérés, és annak nyomán egy hosszabb távú, tervezett értékesítésfejlesztés milyen eredményeket hozhat hosszú távon.

Van olyan ügyfelünk, aki hasonló esetben az összetettebb megoldást választja, és így kezdésként az értékesítési szervezet felmérését végezzük el. Ebben a felmérési szakaszban gyakran használunk online teszteket, visszajelzéseket, viselkedésalapú interjúkat nem csak az értékesítőkkel, hanem 360 fokos szemlélettel a vállalati belső és külső környezettel (vevők, beszállítók) is. Ennek nyomán alakul ki, hogy jelenleg milyen potenciállal (kompetenciákkal, tudással) rendelkeznek az értékesítők, és milyen külső és belső elvárásoknak kell megfelelniük.

A felmérés szolgál objektív alapként ahhoz, hogy komplex és hosszú távú szemlélettel támogathassuk a szervezetfejlesztést a továbbiakban: organigram változtatás, kompenzációs rendszer átalakítás, tudás- és kompetenciamenedzsment, mérőszámokkal és mérföldkövekkel tervezett fejlesztési folyamat létrehozása és lebonyolítása.

Értékesítési szervezet
Szeretné szervezeti egysége, divíziója felépítését átalakítani, hogy a megváltozott piaci körülmények között is megőrizze hatékonyságát? Sok szakmailag jól képzett, tehetséges vezetője és munkatársa van, de vajon kiből lenne a legalkalmasabb vezető, és hogyan szervezze a csapatokat, hogy a leghatékonyabb együttműködést lehessen kialakítani?
potenciálok azonosítása

A fentihez hasonló helyzetben Development Center eszköztárával felmértük a lehetséges vezetők jelenlegi kompetenciaszettjét és azok szintjét. Ezen felül megismertük a változó vállalati és környezeti körülményeket, az aktuálisan fennálló konfliktusokat, kommunikációs problémákat és egyéb nehézségeket. Mindezek ismeretében egy komplexebb megközelítést alkalmaztunk, ahol a vezetői potenciálok azonosításán túl a leendő csapatok kialakításában és fejlesztésében is segítséget nyújtottunk. Például DISC-tréning, csapategyüttműködést támogató programokkal, csoportos és egyéni vezetői fejlesztőprogramokkal.

Évek múlva is örömmel láttuk, hogy a kialakított csoportok gördülékenyebben tudnak együttműködni, a legelső Development Centeren feltárt tehetségek közül pedig a legfiatalabb is vezetői kinevezést kapott, és mai napig is eredményesen látja el feladatát. A szervezeti egység működésének alapos megismerése, és az addig elért sikerek támogattak minket abban, hogy a részleg más csapatainak is segíthessünk hatékonyabbá tenni működésüket.

Tudjuk, hogy minden szervezet másként működik. Lehet, hogy Ön is találkozott már hasonló helyzettel, vagy éppen teljesen más gondolatok foglalkoztatják! Tanácsadóink saját helyzetként tekintenek az Ön esetére, és Önnel közösen megtalálják a leginkább megfelelő fejlesztési megoldásokat!

Ossza meg velünk szervezetfejlesztési igényét!

Tanácsadóink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot!