FB pixel
Tréning

Kommunikációfejlesztés

asszertív kommuniáció

Asszertív kommunikáció

konfliktuskezelés

Konfliktuskezelés

prezentációtechnika

Prezetációtechnika

Stresszkezelés

Stresszkezelés

Ügyfélkapcsolati kommunikáció

Ügyfélkapcsolati kommunikáció

Interkulturális kommunikáció és együttműködés

Interkulturális kommunikáció és együttműködés

Asszertív kommunikáció

Az asszertivitás azt jelenti, hogy szorongás nélkül kiállunk saját érzéseinkért, gondolatainkért, jogainkért és érdekeinkért úgy, hogy figyelembe vesszük mások érzéseit, gondolatait, érdekeit, és jogait. Ennek köszönhetően bárki képes elsajátítani a hiteles és magabiztosan kommunikáció alapjait.

A gyakorlatorientált képzés mindennapi helyzeteken keresztül készít fel a leggyakoribb munkahelyi szituációk asszertív kezelésére pl.: hogyan tudjuk igényeinket érvényesíteni udvariasan és határozottan, személyes kérés megfogalmazása, nemet mondás, empátia kifejezése, mások indulatainak kezelése. Az asszertív kommunikáció módszereinek elsajátítása egyszerűbbé teszi emellett a konfliktusok kezelését, sőt akár hatékony megelőzését is.

Konfliktuskezelés

A konfliktuskezelést és vitakultúra fejlesztését célul kitűző képzés során a résztvevők megtanulják álláspontjukat asszertív módon, erőszakmentesen képviselni. Elsajátítják a nyertes–nyertes stratégiára épülő tárgyalástechnikai alapismereteket, amelyet napi gyakorlatuk során eredményesen alkalmaznak. Képesek lesznek konszenzusos megoldásokra vitás helyzetekben. Konfliktuskezelési készségük nő, sikeresen alkalmazzák a konfliktusok megelőzésére és kezelésére alkalmas módszereket.

Prezentációtechnika

A prezentáció az egyik olyan készség, amit igazán jól a gyakorlatban lehet elsajátítani. Ezért a többnapos képzésünk eredményesen ötvözi a megtanulandó ismereteket az alkalmazás gyakorlásával, ami mindig személyre szabott, otthoni felkészülést igénylő feladatokon keresztül történik. 

A résztvevők megtanulják kívülről szemlélni és értékelni saját magukat és kommunikációs teljesítményüket, azáltal hogy a különféle gyakorlatok után szakértői támogatással, kritikus szemmel vizsgálják meg saját előadói és kommunikációs készségeiket. Emellett segítséget kapnak abban, hogy egyéniségük tükröződjön mondanivalójukban és ezáltal, sokkal meggyőzőbbek legyenek. Tökéletesítik azokat az eszközöket, amelyek rájuk irányítják a figyelmet, a hatásossá teszik előadásukat, és fejlesztik ezek tudatos használatát.

Stresszkezelés

A napi munkavégzés során mindannyian gyakran kerülünk stresszhelyzetbe. Vezető beosztásban dolgozók és menedzserek pedig fokozottan ki vannak téve a kiégés veszélyének.

A képzés segítséget nyújt a saját stressz-szint felmérésében és a burn-out szindróma kezdeti tüneteinek felismerésében. A résztvevők különböző stresszkezelési módszereket és technikákat sajátíthatnak el pl. relaxációs és légző gyakorlatok, különböző mozgásformák, étkezési tanácsok, melyekkel csökkenthetik a mindennapi stresszt és nyomást. A vezetők ahhoz is segítséget kapnak, hogyan ismerhetik fel kollégáikon a kiégés tüneteit, és hogyan enyhíthetnek azokon, annak érdekében, hogy a munkatársaik személyes hatékonyságát, motivációját ismét helyre állíthassák.

Ügyfélkapcsolati kommunikáció

Egy cég számára kiemelten fontos, hogy milyen kép alakul ki róla a külvilágban. A front office munkatársaknak, vagyis azoknak, akik az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatba kerülnek hatalmas szerepük van ennek a képnek a kialakításában, hiszen személyükkel közvetlenül képviselik a vállalatot.

A képzés során a cég image-nek, arculatának megfelelő képviselete mellett elsajátíthatók a különböző ügyféltípusok és a velük való sikeres kapcsolattartás alapelvei. Szituációs és szimulációs gyakorlatok pedig segítenek a magasabb fokú ügyfélorientáltság és szolgáltatói szemlélet alakításában.

A hatékony interperszonális kommunikáció olyan alapkompetencia, amely segítségünkre lehet az élet minden területén. A képzésen az olyan elméleti ismeretek, mint a kommunikáció folyamatának, a kommunikációs csatornák működésének, a verbális és non-verbális kommunikáció különböző formáinak megismerése után a résztvevők képessé válnak felmérni az aktuális partner és társalgás sajátosságait, melynek segítségével könnyebbé válik számukra a megfelelő kommunikációs stílus kiválasztása.

Interkulturális kommunikáció és együttműködés

A tréning célja, hogy a résztvevők tudatosabban kezeljék a kulturális különbségeket és diverzitást; megértsék a számukra szokatlan viselkedés mögötti mozgatórugókat. Nemzetközi csapatokban dolgozva hatékonyabban tudjanak együttműködni, eredményesebben kommunikáljanak eltérő kultúrájú üzleti partnerekkel és beszállítókkal. Emellett képesek legyenek arra, hogy saját viselkedésükön rugalmasan változtassanak az egyes kultúrákban elvártnak megfelelően.
A résztvevők többek között megismerkednek a diverzitás előnyeivel, hogy különböző szintű kulturális különbségek hogyan hatnak egymásra, és melyek a legfontosabb interkulturális kompetenciák. Példákon és esettanulmányokon, helyzetgyakorlatokon keresztül megtanulják áthidalni a kulturális szakadékokat; közelíteni egymáshoz a különböző munkastílusokat; eredményes konfliktuskezelési technikákat sajátítanak el.
A képzés témája lehet az indiai, kínai, német, angolszász és francia kultúrákkal való együttműködés.

Ön is a leghatékonyabb tréning megoldást keresi szervezete számára?

Vegye fel velünk a kapcsolatot! Szívesen segítünk!