FB pixel

Coaching

Mikor hatékony a coaching?

Egy coaching-folyamat akkor hatékony, ha személyre szabott, segíti az ügyfelet a személyes és szakmai fejlődésben, vállalati pozíciójának hatékonyabb ellátásában.

A coaching segítségével Ön vagy munkatársa a saját erőforrásaira támaszkodva fejlesztheti kompetenciáit, elemezheti döntései következményeit és tervezheti meg a további lépéseket, vagy sajátíthat el különböző, célorientált kommunikációs formákat. A vállalati coaching célja a döntéshozó és problémamegoldó képesség fejlesztése, a lehetőség-felismerő és döntéshozó kompetenciák növelése, amelynek során a szakmai, szervezeti tényezők figyelembe vétele mellett a személyes hozzáállást és célokat vesszük figyelembe.

coaching

Hogyan is gondolkodunk mi a coachingról?

 

 • Együttműködésen alapuló kapcsolatCélja támogatni a vezetőt abban, hogy a coach-csal együtt többet érjen el, mint egyedül tenné.
 • Központban az ügyfél aktivitása (akarat)Saját magának kell akarnia a változást és saját magának kell megtalálnia a számára legalkalmasabb megoldást.
 • Fenntartható változás eléréseMegoldás, amit az ügyfél fedez fel, magáénak érez és fenn is tudja azt tartani.
 • Megoldás- és eredményorientált folyamatA célok elérését segítő vezetői gyakorlat, gondolkodásmód fejlesztése úgy, hogy miközben a vezető fejlődik, a szervezet hatékonysága is nőjön.
 • Inspiráló környezet és munkakapcsolatOlyan gondolatok, olvasmányok, egyéb anyagok és élmények biztosítása a coachee számára, mely inspirálóan hathat rá.
 • HatékonyságA coaching elősegíti, hogy a vezetők hatékonyabban valósítsák meg a vállalati, és személyes céljaikat, miközben fejlődnek vezetői készségeik.
háromszög-beszélgetés

Milyen egy coaching-folyamat általában?

Bizalmi kapcsolat, ezért egy titoktartási szerződés születik a coach és az ügyfél között.

A megbízó HR vezető és/vagy szakmai vezető az ún. háromszög-beszélgetés keretében kaphat rálátást a folyamatra. Egy vezetői teljes coaching-folyamat általában 10-12 alkalomból áll. Egy coaching szekció állhat 3-6 alkalomból is, ha egy adott problémakörre épül pl. döntés, kommunikáció, időgazdálkodás, konfliktus, stressz. Az első alkalmat „kémiai találkozó”-nak nevezzük, amikor mindkét fél felméri és eldöntheti, hogy akar-e a másik féllel együtt dolgozni.

Mikor érdemes coach-ot keresni?

Saját magának:

 • Szeretné egy másik nézőpontból látni a jelenlegi helyzetét,
 • Ha nem válnak be az eddigi viselkedési mintái,
 • Ha valamiben változni / változtatni szeretne,
 • Saját témái mentén, egyéni tempóban és személyre szabott eszközökkel szeretne fejlődni,
 • Ha mélyíteni szeretné önismeretét, látni, hogy még mi mindenre lehet képes stb.

Egy munkatársa számára:

 • Talent: ha egy reménybeli vezetőt szeretnének felkészíteni a vezetői kihívásokra,
 • Frissen kinevezett vezető: támogatni őt abban, hogyan vezetőként is olyan sikeres lehessen, mint amilyen sikeres szakértő volt korábban,
 • Vezető új pozícióban / új helyzetben / új csapattal: kísérni a vezetőt a változásban, az eddigi gyakorlatokon való átlépésben
 • Fokozott stresszterhelés, kiégés tünetei: új távlatok, új motiváció megtalálása
 • Ha már semmi sem segít”: hiába jeleznek vissza a munkatársak, a vezető nem befogadó, nem reagál változtatással a meglátásokra

És minden olyan helyzetben, amikor a vezető úgy érzi elakadt, szüksége lenne arra, hogy valaki továbblökje.

Milyen egyéb helyzetben érdemes coaching-ot alkalmazni?

 • Tréning utókövetés: a tréningen elhangzottak egyéni szintre hozása, internalizálása, hatékonyságának növelése, beépülésének segítése.
 • Team-coaching: célja, hogy a csapat kollektív képessége és teljesítménye növekedjen; ennek az eljárásnak a során összehangoljuk és fejlesztjük azokat a csoportban rejlő képességeket, amelyek lehetővé teszik, hogy elérjék azokat az eredményeket, amiket igazán szeretnének.
 • Csoportos coaching: egymással nem függőségi viszonyban lévő vezetők előre meghatározott kompetenciák mentén zajló fejlesztése, ahol minden témán közösen dolgoznak a résztvevők a coach irányítása és közbe avatkozása mellett.

Online coaching

Eddig elsősorban a földrajzi távolság áthidalására (pl. külföldi kiküldetés, távoli telephely) alkalmazták, vagy olyan elfoglalt vezetők esetén, akik számára ez a megoldás rugalmasabb időbeosztást és helyszínválasztást tett lehetővé. A jelenlegi pandémiahelyzetben ideális megoldást nyújthat arra, hogy érintkezésmentesen lehessen egy megkezdett coaching-folyamatot folytatni, vagy egy újat elkezdeni.

Sokan tartanak attól, hogy egy ilyen „intim” műfajt online formában vegyenek igénybe, mert félnek attól, hogy nem alakul ki ugyanaz a bizalmi kapcsolat, mint ami egy élő sorozat alatt. Egy gyakorlott coach-csal hasonló fokú bizalmat lehet kiépíteni online is, köszönhetően annak, hogy a coach igyekszik a hiányzó benyomást pótolni a kommunikáció kísérőelemeivel (mondatfűzés, hanglejtés, szóhasználat, beszédtempó, hangerő).

online coaching

Team coaching

Olyan emberekből álló csapatot nevezünk team-nek, akik egymást kiegészítő képességekkel rendelkeznek, és elkötelezettek egy közös cél, teljesítendő feladat, valamint munkamód iránt, amelyekért együttesen vállalják a felelősséget (Katzenbach definíciója).

A team coaching olyan fejlesztő eljárás, aminek célja a tanulás, annak érdekében, hogy a csoport kollektív képessége és teljesítménye növekedjen. A fejlesztés során összehangoljuk és fejlesztjük a csapatban rejlő képességeket, hogy el tudjuk érni azokat az eredményeket, amelyekre a csapattagok igazán vágynak.

Célja, hogy a csapat együttműködési hatékonyságát növelje. Felszínre hozza azokat a „tényezőket”, melyek hátráltatják az együttműködést (pl. konfliktusok, kommunikációs problémák, célok, egyéni elakadások, hiedelmek, ellenérzések), és arra ösztönzi a csapattagokat, hogy gyakorlati megoldásokat, akcióterveket dolgozzanak ki és valósítsanak meg a hatékonyságuk növelésére.

Csoportos coaching

A csoportos coaching egy olyan eljárás, módszer, amely során egy kiscsoport tagjai az egyik tag problémájának megoldásán dolgoznak, miközben tanulnak egymás és a saját problémájukból.


Formája egy strukturált keretek között zajló megbeszélés, amelynek során a résztvevők felváltva hoznak eseteket. Ez a módszer akkor hatékony, ha a felvetett probléma komplex, nincs kézenfekvő megoldása vagy a megoldás módja ismeretlen.

Mi a motorja, milyen tényezők biztosítják hatákonyságát?

 • Az eltérő perspektívák, tapasztalatok, és bevált eljárások, amiket a résztvevő kollégák megosztanak egymással.
 • Valós, konkrét (azaz speciális, az egyén mindennapi munkahelyi életéből vett) helyzettel dolgozik, amelynek „tétje” van az esetbemutató számára.
 • Az esetbemutató kollégára fókuszál, az ő személyes hatékonyságát fejleszti, nem a szervezetet próbálja átalakítani.
 • A coaching alaptételének megfelelően nem tanácsadás, hanem kérdések feltételével dolgoztatja a saját esete megoldásán az esethozó kollégát.

Executive Coach partnert keres vezető beosztású kollégái számára?

Készséggel segítünk megtalálni a megfelelő tapasztalatú és karakterű támogató partnert!